Facebook share Twitter share Print

"รวมพลังศรัทธา ชาวสายน้ำตาปี สมโภชเจดีย์ศรีวิชัย 1247 ปี"

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

"รวมพลังศรัทธา ชาวสายน้ำตาปี สมโภชเจดีย์ศรีวิชัย 1247 ปี" ระหว่างวันที่ 21-26 พ.ค.67 ณ.วัดภูเขาหลัก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ดำเนินการ
ณ.วัดภูเขาหลัก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
21/05/2567 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
26/05/2567 : ไม่ระบุเวลา