บริการข้อมูล >> ข้อมูลการเดินทาง
ข้อมูลการเดินทาง

ѹ 3 .. 2561

การเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช รถยนต์ 1. จากกรุงเทพฯ โดยทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน- เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์จนถึงชุมพร เปลี่ยนมาใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ จนถึงนครศรีธรรมราช 2. จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี - ปากท่อ) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน- เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อถึงชุมพรเดินทางต่อไปทางหลวงหมายเลข 41 มุ่งสู่สุราษฎร์ธานี จากสุราษฎร์ธานีเปลี่ยนใช้ทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงนครศรีธรรมราช รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีขบวนรถเร็ว และรถด่วน ไปนครศรีธรรมราช รวมระยะทาง 832 กิโลเมตร สอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือจองบัตรโดยสารรถไฟได้ที่ โทร. 0 2220 4444 website: www.railway.co.th สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โทร. 0 7535 6364, 0 7534 6129 รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารทั้งแบบธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ สอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 02 894 6122 จองตั๋ว บขส. โทร. 02 422 4444 website: www.transport.co.th สถานีขนส่งนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 1125 นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัทเอกชน ได้แก่ นครศรีทัวร์ โทร. 02 485 5033, 02 4355 025 นครศรีร่มเย็นทัวร์ โทร. 02 433 0722 อำเภอขนอม มีรถวี ไอ พี ปรับอากาศ ชั้น 1 ขนอม-กรุงเทพฯ รถออกจากขนอม เวลา 17.30 น. และ 18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 04.00 น. และกรุงเทพฯ-ขนอม มีรถออกจากกรุงเทพฯ เวลา 19.30 น. และ 20.30 น. ถึงขนอม เวลา 05.30 น. และ 07.00 น. ตามลำดับ สอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท ทรัพย์ไพศาล จำกัด โทร. 0 7552 8323 เครื่องบิน Air Asia มีเที่ยวบินไปกลับทุกวันวันละ 1 เที่ยว ดูรายละเอียดที่ www.airasia.com, สายการบินนกแอร์ มีเที่ยวบินไปกลับทุกวัน ดูรายละเอียดที่ www.nokair.com หรือ ไทย ไลอ้อน แอร์ ดูรายละเอียดที่ www.lionairthai.co/th/Contact การคมนาคมภายในตัวจังหวัด มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเมือง และจากนครศรีธรรมราชไปสู่จังหวัดข้างเคียง สามารถเลือกใช้บริการได้ทั้งรถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสาร และรถไฟ อำเภอพรหมคีรี 21 กิโลเมตร อำเภอลานสกา 21 กิโลเมตร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 22 กิโลเมตร อำเภอท่าศาลา 28 กิโลเมตร อำเภอร่อนพิบูลย์ 32 กิโลเมตร อำเภอปากพนัง 36 กิโลเมตร อำเภอจุฬาภรณ์ 50 กิโลเมตร อำเภอช้างกลาง 50 กิโลเมตร อำเภอเชียรใหญ่ 52กิโลเมตร อำเภอนบพิตำ 52 กิโลเมตร อำเภอทุ่งสง 55 กิโลเมตร อำเภอสิชล 66กิโลเมตร อำเภอหัวไทร 66 กิโลเมตร อำเภอฉวาง 71 กิโลเมตร อำเภอชะอวด 71 กิโลเมตร อำเภอนาบอน 72กิโลเมตร อำเภอพระพรหม 75 กิโลเมตร อำเภอเภอพิปูน 93 กิโลเมตร อำเภอบางขัน 94 กิโลเมตร> อำเภอขนอม 100 กิโลเมตร อำเภอทุ่งใหญ่ 102กิโลเมตร อำเภอถ้ำพรรณรา 103 กิโลเมตร