033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรม Bike Sport Tourism @ THUNG YAI จังหวัดนครศรีธรรมราช   8 พ.ค. 2565 67 ครั้ง
กิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอจุฬาภรณ์   17 เม.ย. 2565 57 ครั้ง
กิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอชะอวด “ปั่นชมเมือง เล่าเรื่องชุมชน อำเภอชะอวด ปร.....   16 เม.ย. 2565 76 ครั้ง
กิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอทุ่งสง   16 เม.ย. 2565 78 ครั้ง
กิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   3 เม.ย. 2565 75 ครั้ง
กิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอท่าศาลา   2 เม.ย. 2565 76 ครั้ง
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Adminis.....   29 มี.ค 2565 86 ครั้ง
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Adminis.....   23 มี.ค 2565 81 ครั้ง
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administra.....   16 มี.ค 2565 113 ครั้ง