033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลงพื้นที่พูดคุย รับฟังปัญหา และรับข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นใน.....   19 พ.ค. 2563 1 ครั้ง
ลงพื้นที่พูดคุย รับฟังปัญหา และรับข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยว ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง   28 เม.ย. 2563 25 ครั้ง
ลงพื้นที่พูดคุย รับฟังปัญหา และรับข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยว ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลม อำเภอท่าศาลา.....   27 เม.ย. 2563 26 ครั้ง
จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2563   15 ม.ค. 2563 26 ครั้ง
การประชุมการเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๓   25 ธ.ค. 2562 20 ครั้ง
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ "ศรีธรรมราชเกมส์ เกมส์แห่งมิตรภาพ"   25 พ.ย. 2562 37 ครั้ง
การแข่งขันเซปักตะกร้อ/ตะกร้อลอดห่วงสากล (ลอดห่วงกติกาไทย) ตะกร้อลีลา ประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรร.....   15 ก.ย. 2562 22 ครั้ง
จัดกิจกรรม roadshow ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองคอน กิจกรรมย่อยบริหารจัดการการท่.....   12 ก.ย. 2562 32 ครั้ง
กิจกรรมท่องเที่ยวทางรถไฟภาค ๒   31 ส.ค. 2562 26 ครั้ง