031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการงดการให้และรับของขวัญ ของกำนัล.....   9 ก.พ. 2567 27 ครั้ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗   9 ก.พ. 2567 29 ครั้ง
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้.....   9 ก.พ. 2567 32 ครั้ง
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด ๒๕๖๗   9 ก.พ. 2567 28 ครั้ง
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด ๒๕๖๖   15 มี.ค 2566 63 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการงดการให้และรับของขวัญ ของกำนัลท.....   9 มี.ค 2565 142 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดนครศรีธรรมราช   29 เม.ย. 2563 239 ครั้ง
คำกล่าวเจตนารมณ์ผู้บริหาร   23 เม.ย. 2563 247 ครั้ง