ดาวน์โหลด

เปิดรับสมัครฟุตบอล PM CUP 2020   79 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาน ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   154 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   144 ครั้ง
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕   113 ครั้ง
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒   602 ครั้ง
หนังสือนำส่ง   266 ครั้ง
ระเบียบจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช   392 ครั้ง
ระเบียบการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑   799 ครั้ง