แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   16 พ.ย. 2566 255 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมรา.....   5 เม.ย. 2566 170 ครั้ง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื.....   21 ก.ย. 2565 287 ครั้ง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์ อารยธรรมอาณ.....   15 มี.ค 2565 382 ครั้ง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการ Happiness Fun in Nakhonsithamm.....   22 ก.พ. 2565 362 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมย่อยที่ ๑ อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมรา.....   16 ธ.ค. 2563 372 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวผ่านผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ "งามแท้เมือ.....   16 ธ.ค. 2563 389 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจัง.....   29 ส.ค. 2562 576 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดกิจกรรมย่อยท่องเที่ยวรถไฟภาค ๒ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพัน.....   19 ส.ค. 2562 621 ครั้ง