แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจัง.....   29 ส.ค. 2562 183 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดกิจกรรมย่อยท่องเที่ยวรถไฟภาค ๒ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพัน.....   19 ส.ค. 2562 360 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมย่อยท่องเที่ยวรถไฟภาค ๒ กิจกรรม การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โคร.....   6 ส.ค. 2562 174 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างกิจกรรมย่อย MT-GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ ๒๑ กิจกรรมส่งเสริมก.....   30 ก.ค. 2562 124 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมย่อยท่องเที่ยวรถไฟภาค ๒ กิจกรรมการส่งเส.....   26 ก.ค. 2562 118 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคากิจกรรมย่อยท่องเที่ยวรถไฟภาค ๒ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โครง.....   26 ก.ค. 2562 174 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมย่อย IMT-GT VARSITY CARNIVAL ครั้งที่ ๒๑ กิจก.....   15 ก.ค. 2562 216 ครั้ง