ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมย่อย การแสดง แสง สี เสียง"เล่าเรื่อง เมืองงาม อารยธรรมศรีวิช.....   11 พ.ค. 2565 38 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์ อารยธรรมอาณาจักรศรีวิชัย กิจกรรมย่อย การแสดง.....   26 เม.ย. 2565 45 ครั้ง
กิจกรรมย่อย การแสดง แสง สี เสียง “เล่าเรื่องเมืองงาม อารยธรรมศรีวิชัย” ภายใต้โครงการยกระดับและพัฒนา .....   20 เม.ย. 2565 46 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมย่อยที่ ๑ อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมรา.....   16 ธ.ค. 2563 220 ครั้ง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวผ่านผู้นำสื่อสังคมออนไลน์ "งามแท้เมือ.....   16 ธ.ค. 2563 203 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เพื่อส.....   27 ก.ย. 2562 292 ครั้ง