ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการแข่งขันเร.....   29 พ.ย. 2566 11 ครั้ง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือเพรียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่.....   23 พ.ย. 2566 12 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือเพรียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นท.....   12 ต.ค. 2566 30 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือเพรียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่อำเภอปากพน.....   15 ก.ย. 2566 48 ครั้ง
ร่างขอบเขตงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือเพรียว ประจำปีง.....   8 ก.ย. 2566 44 ครั้ง
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจ.....   15 มี.ค 2566 36 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรกร.....   28 พ.ย. 2565 53 ครั้ง
ประกาศเอกสารประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาตรก.....   10 พ.ย. 2565 58 ครั้ง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ข.....   4 พ.ย. 2565 52 ครั้ง