Brochure

ประชาสัมพันธ์ QR Code บันทึกข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาในพื้.....   26 พ.ค. 2565 289 ครั้ง
จัดกิจกรรมแบบ New Normal สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด-19   8 เม.ย. 2565 498 ครั้ง
Test & Go และ Sandbox เปิดรับนักท่องเที่ยวทุกประเทศ   1 ก.พ. 2565 133 ครั้ง
๊Universal Prevention For COVID-19 การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล   7 ม.ค. 2565 184 ครั้ง
4 มาตรการเปิดประเทศ "V-U-C-A"   5 ม.ค. 2565 122 ครั้ง
กรมพลศึกษาชวนขยับนับก้าว Season2   7 ส.ค. 2564 175 ครั้ง
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ณ หน่วยบริการตามคู่มือประช.....   7 ส.ค. 2564 214 ครั้ง
เกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดิน Homelodge   4 เม.ย. 2564 263 ครั้ง
ชิมช้อปใช้ มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้สิทธิ์ 10 ล้านคนแรกรับเงิน 1,000 บาทเงื่อนไขและวิธีการร่วมสิทธ.....   4 ก.ย. 2562 352 ครั้ง