013 E-Service

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2567   24 มี.ค 2567 5 ครั้ง
ใบสมัครการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566   15 มี.ค 2566 40 ครั้ง
กิจกรรม DPE nub cal   4 มี.ค 2565 96 ครั้ง
ระเบียบการสมัคร โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค "การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแล.....   28 ก.ย. 2563 194 ครั้ง
ใบสมัครของนักกีฬา การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ (BIG DANCER)   26 ก.พ. 2563 223 ครั้ง
ใบสมัครของนักกีฬาเข้าแข่งขัน การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจาปี 2563   26 ก.พ. 2563 403 ครั้ง
ใบสมัครของนักกีฬา การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE)   26 ก.พ. 2563 231 ครั้ง
ใบส่งรายชื่อนักกีฬาการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ (16th PRIME.....   6 ม.ค. 2563 244 ครั้ง
ใบสมัครเพื่อขอรับการประเมินโฮมสเตย์   3 ม.ค. 2563 203 ครั้ง