018 E-Service

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566   15 มี.ค 2566 22 ครั้ง
กิจกรรม DPE nub cal   4 มี.ค 2565 82 ครั้ง
ระเบียบการสมัคร โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค "การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแล.....   28 ก.ย. 2563 179 ครั้ง
ใบสมัครของนักกีฬา การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ (BIG DANCER)   26 ก.พ. 2563 204 ครั้ง
ใบสมัครของนักกีฬาเข้าแข่งขัน การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจาปี 2563   26 ก.พ. 2563 351 ครั้ง
ใบสมัครของนักกีฬา การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE)   26 ก.พ. 2563 213 ครั้ง
ใบส่งรายชื่อนักกีฬาการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ (16th PRIME.....   6 ม.ค. 2563 226 ครั้ง
ใบสมัครเพื่อขอรับการประเมินโฮมสเตย์   3 ม.ค. 2563 183 ครั้ง