018 E-Service

ใบสมัครการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566   15 มี.ค 2566 6 ครั้ง
กิจกรรม DPE nub cal   4 มี.ค 2565 65 ครั้ง
ระเบียบการสมัคร โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค "การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแล.....   28 ก.ย. 2563 163 ครั้ง
ใบสมัครของนักกีฬา การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ (BIG DANCER)   26 ก.พ. 2563 186 ครั้ง
ใบสมัครของนักกีฬาเข้าแข่งขัน การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจาปี 2563   26 ก.พ. 2563 302 ครั้ง
ใบสมัครของนักกีฬา การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (BIG KARAOKE)   26 ก.พ. 2563 189 ครั้ง
ใบส่งรายชื่อนักกีฬาการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ (16th PRIME.....   6 ม.ค. 2563 206 ครั้ง
ใบสมัครเพื่อขอรับการประเมินโฮมสเตย์   3 ม.ค. 2563 170 ครั้ง