022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ ศ.....   30 เม.ย. 2563 24 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ.....   30 เม.ย. 2563 21 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพิธีเปิดการแข่งขันโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้.....   30 เม.ย. 2563 21 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด   30 เม.ย. 2563 27 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8950   30 เม.ย. 2563 22 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและโทรสาร เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด   30 เม.ย. 2563 23 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ภายใต้โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้ง.....   16 ธ.ค. 2562 29 ครั้ง