020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน   15 มี.ค 2566 49 ครั้ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจั.....   29 มี.ค 2564 199 ครั้ง
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   23 มี.ค 2564 204 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภู.....   17 ต.ค. 2563 228 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเกียรติบัตรโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคประจำป.....   17 ต.ค. 2563 200 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเสื้อนักกีฬา/เจ้าหน้าที่/ผู้นำหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมนันทนาการพัฒน.....   17 ต.ค. 2563 213 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพ.....   17 ต.ค. 2563 206 ครั้ง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมนันทนาการ พัฒนาคุณ.....   17 ต.ค. 2563 220 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก.....   17 ต.ค. 2563 218 ครั้ง