ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอ่าวเตล็ด อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

11 มี.ค 2566      79 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอ่าวเตล็ด อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอ่าวเตล็ด อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยการนำของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บูรณาการร่วมกันกับ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้หารือแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ สู่การ "ฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยว" ณ แหล่งท่องเที่ยวอ่าวเตล็ด อำเภอปากขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช