กังหันลม

29 มี.ค 2561      4461 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

รายละเอียด กังหันลมปากพนัง ซึ่งใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 10 เมกกะวัตต์ พื้นที่โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป้อนกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะติดตั้งกังหันลม จำนวน 4 ต้น มีกำลังผลิตต้นละ 2.5 เมกกะวัตต์ ลักษณะเด่น เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน ประวัติ กังหันลมปากพนัง ความร่วมมือระหว่างบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท กรีนโกรท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ IFEC ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ สำหรับโครงการนี้ก็เช่นเดียวกัน บริษัทฯ ได้พยายามมองหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้กังหันลมที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถเปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นกระแสไฟฟ้าในปริมาณมากขึ้น นอกจากนั้น โครงการดังกล่าวนี้ยังตอบโจทย์เรื่องความสมดุลของสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมและชุมชน โดยเทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำใช้ในโครงการนั้น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และยังสามารถช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในอากาศได้ในปริมาณมากกว่าหนึ่งหมื่นหกพันตัน เทียบได้กับการปลูกต้นไม้จำนวนแปดแสนกว่าต้น และจากผลการทดลอง รวมถึงใบรับรองมาตรฐานสากลได้ยืนยันว่า เทคโนโลยีดังกล่าวนี้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา :