ดูนกเขาหลวง

2 เม.ย. 2561      1000 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

รายละเอียด อุทยานแห่งชาติเขาหลวงครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอพิปูน อำเภอลานสกา อำเภอช้างกลาง และอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 570 ตารางกิโลเมตร มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาและป่าดงดิบชื้น อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชและสัตว์นานาชนิด โดยมีเขาหลวงซึ่งมีความ สูง 1,835 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาสูงที่สูงที่สุดในภาคใต้ และเป็นต้นลำธารมากกว่า 15 สาย อุทยานแห่งชาติเขาหลวงมีความโดดเด่นในลักษณะของป่าดิบชื้นภาคใต้ เป็นแหล่งรวมชนิดพันพืชและสัตว์เฉพาะถิ่นใจกลางป่าเขายังพบ เฟิร์น ดึกดำบรรพ์ที่หายากของโลก เช่น มหาสดำ อีกทั้งเป็นแหล่งอาศัยของกล้วยไม้แห่งแดนใต้ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมของกล้วยไม้ในเขตภูมิศาสตร์ อินโด-มลายัน แทบทุกสกุล และด้วยลักษณะพื้นที่ที่มีความจำเพาะเช่นนี้ จึงเป็นแหล่งอาศัยของนกกว่า 150 ชนิด และนกหายากบางชนิดสามารถพบได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ถือเป็นสวรรค์ของนักดูนกเมืองไทย ที่อยู่ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 80160

แหล่งที่มา :