ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่

9 เม.ย. 2561      2425 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ลักษณะเด่น ผู้ที่ได้เที่ยวชมตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ จะได้อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำสดๆ เนื้อหวานปลอดสารพิษหลากหลายเมนู ลิ้มรสแกงส้มปลากดลูกเถาคัน ช้อปและชิมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองมากมาย สินค้าของดีเชียรใหญ่ รวมกว่า 300 ร้านค้า พร้อมล่องเรือชมธรรมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ จึงขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราช และนักท่องเที่ยวทั่วไปร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ได้ที่ ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ ประวัติ เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดเปิดตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียรใหญ่ เริ่มเปิดนัดแรก ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. ณ ริมแม่น้ำปากพนัง (คลองเชียรใหญ่) บริเวณศาลาประชาสุข 84 พรรษา มหาราชา เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่

แหล่งที่มา :