ตลาดน้ำริมคลองหัวไทร

9 เม.ย. 2561      2906 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

รายละเอียด หลาดริมคลองหัวไทร ได้จัดตั้งขึ้นโดยเทศบาลตำบลหัวไทรได้สร้างสะพานไม้เลียบสองฝั่งคลอง พร้อมสร้างสะพานชั่วคราวลอยน้ำเชื่อมสองฝั่งคลองหัวไทร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถข้ามไปมาได้อย่างสะดวก ซึ่งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีน ไทยพุทธ และไทยมุสลิม ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและมีความรักความสามัคคีกัน ชมการแสดงของเด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูสายน้ำคลองหัวไทรให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ลักษณะเด่น แบ่งโซนตลาดออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนวัฒนธรรม โซน OTOP และโซนถนนคนเดิน เพื่อให้ชาวนครศรีธรรมราช และนักท่องเที่ยว เที่ยวชม ชิม ช้อป สินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง สินค้าโอทอปและของดีหัวไทร พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตคนหัวไทร และสามารถเลือกสัมผัสกับบรรยากาศในแต่ละโซนท่ามกลางสีสันต์บรรยากาศของท้องถิ่นที่สวยงามตระการตา ประวัติ ค่ำวันที่ 15 เมษายน 2560 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดหลาดริมคลองหัวไทร ซึ่งเทศบาลตำบลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการก่อสร้างหลาดริมคลองหัวไทร เพื่อให้มีตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอหัวไทร โดยนำวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมม มาสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกที่เชื่อมโยงความรู้สึกของนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงวิถีชีวิตคนหัวไทร และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนหัวไทร ซึ่งได้รับความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยจะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 15.00-21.00 น.

แหล่งที่มา :