ลงพื้นที่พูดคุย รับฟังปัญหา และรับข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยว ณ อำเภอปากพนัง

19 พ.ค. 2563      526 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะไชย ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปากพนัง โดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช และนายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พูดคุย รับฟังปัญหา และรับข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะไชย ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช