กิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอชะอวด “ปั่นชมเมือง เล่าเรื่องชุมชน อำเภอชะอวด ประจำปี 2565”

16 เม.ย. 2565      188 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอชะอวด “ปั่นชมเมือง เล่าเรื่องชุมชน อำเภอชะอวด ประจำปี 2565” วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 06.30น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอชะอวด จัดกิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอชะอวด “ปั่นชมเมือง เล่าเรื่องชุมชน อำเภอชะอวด ประจำปี 2565 โดยมีนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอชะอวด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวอรวรร เสนาะกรรณ์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ เวลา 07.00 น. ปล่อยขบวนปั่นจักรยาน ณ บริเวณศาลาประชาคมฝั่งตก เทศบาลชะอวด เวลา 07.30 น. พักที่ทุ่งบ้านยวน เวลา 08.00 น. ปั่นไป ทุ่งนาใต้ เวลา 08.30 น. ปั่นไป ล่องแพลูกบวบ คลองห้วยแหยง เวลา 09.30 น. ปั่นไป วัดเขาลำปะ เวลา 10.20 น. ปั่นเข้าเส้นชัยที่ สะพานโค้ง ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช