กิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอทุ่งสง

16 เม.ย. 2565      297 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอทุ่งสง วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอทุ่งสง จัดกิจกรรม Bike Sport Tourism @Thungsong Nakhonsithammarat โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิด และนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวกมุทตรัยยศ จูตะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ และนายวิรพัฒน์ ลายทิพย์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติงานแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นายวิรพัฒน์ ลายทิพย์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอทุ่งสง ผู้ดำเนินงานได้รับการสนับสนุนจากนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง นายนิคม หอยแก้ว ปลัดอาวุโส เครือข่ายนักปั่นจักรยานของอำเภอทุ่งสง และจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์และท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งสง ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมากยิ่งขึ้น สำหรับเส้นทางในการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว มีดังนี้ จุดสตาร์ท ณ ที่ว่าอำเภอทุ่งสง ปั่นไปยัง จุดพักที่ 1 วัดสำโรง ตำบลนาหลวงเสน ไหว้พระ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และรับฟังประวัติความเป็นมาของวัดสำโรง จุดพักที่ 2 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จุดพักที่ 3 มูลนิธิซำปอกง ศาลเจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ อันเป็นจุดเด่นของอำเภอทุ่งสง ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้ขอพร โดยกิจกรรมจัดภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด และได้รับความร่วมมือจากอสม.ในพื้นที่ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนก่อนร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช