กิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอจุฬาภรณ์

17 เม.ย. 2565      193 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอจุฬาภรณ์ วันที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอจุฬาภรณ์ โดยมีนายดนุช นาคสง่า นายอำเภอจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวโชติรส แผ้วศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายณรงค์ศักดิ์ จิตติศักดิ์ นักพัฒนาการกีฬา และนางสาวชนากานต์ หนูนารถ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอจุฬาภรณ์ ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมากยิ่งขึ้น และส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ สจ.สนั่น พิบูลย์ สจ.สิทธินนท์ ทิพย์อักษร นายกทนายสุรศักดิ์ ไชยรักษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย สำหรับเส้นทางในการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว มีดังนี้ จุดสตาร์ท ณ ที่ว่าอำเภอจุฬาภรณ์ ปั่นไป จุดที่ 1 ไหว้พระขอพรหลวงทองด้วง วัดสำนักขัน อ.จุฬาภรณ์ จุดที่ 2 แวะชมวิว 'นาเพื่อนเพ' ณ ตรอ. ของ นายวีรยุทธ สุวรรณอินทร์ ประธานชมรมนักปั่นจักรยานอำเภอจุฬาภรณ์ จุดที่ 3 แวะจุดชมวิวสามตำบล ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบล สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ โดยกิจกรรมจัดภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด และได้รับความร่วมมือ จากอสม.ในพื้นที่ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนก่อนร่วมกิจกรรม ณ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช