กิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ ป่าชุมชนบ้านวังไทร ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

25 เม.ย. 2565      391 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวอรวรร เสนาะกรรณ์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวศิรินาฎ กีรติสุวคนธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัย การเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านวังไทร ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดย นายปุณยวีย์ ศรีรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำเสนอข้อมูลการวิจัยของโครงการ และรับฟังการเตรียมตัวเดินทาง โดยนางสาวขวัญฤทัย ยึดมั่น ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวคนต้นน้ำบ้านวังไทร กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นในเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว ได้แก่ นางพิญช์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช คุณธเนศ ปราณสุข เพจนครศรีธรรมราช ตัวแทนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ที่ทำการชุมชนบ้านวังไทร หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช