ประชาสัมพันธ์ QR Code บันทึกข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

26 พ.ค. 2565      455 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชาสัมพันธ์ QR Code บันทึกข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำ QR Code บันทึกข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn-2pSwHEuXkI8WETHO_Xxm5HCAoxL33g90tMq1eB7P6Nw6A/viewform