เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง

27 พ.ค. 2565      106 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง และสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาตำแหน่งบาร์เทนเนอร์ ระยะเวลาอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมชมการอบรม และนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เข้าร่วมด้วย จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวขนอม สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ชลนภา รีสอร์ท ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช