ร่วมสืบสานประเพณีทำขวัญข้าว

17 มิ.ย. 2565      316 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ร่วมสืบสานประเพณีทำขวัญข้าว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ ดร.นาที รัชกิจประการ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) เป็นประธานในพิธีทำขวัญข้าว พร้อมด้วย ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ นายชุมแก้ว รุยแก้ว ประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดประเพณีของท้องถิ่นและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาการทำขวัญข้าวแก่เด็ก เยาวชน และคนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวนาและการสร้างความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมสืบสานประเพณีทำขวัญข้าวด้วย โดยจัดให้มีพิธีรำบูชาเพื่อรำลึกถึงแม่โพสพ พิธีทางศาสนาสมโภชขวัญข้าว จากหมู่ต่าง ๆ ของตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร ได้จัดทำขวัญข้าวที่ประกอบด้วยสิ่งของต่าง ๆ บรรจุในภาชนะเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทำขวัญข้าว นอกจากนี้ยังจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรการประกวดขวัญข้าว พร้อมจำหน่ายสินค้าชุมชนมากมายในงาน จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก อำเภอหัวไทร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควรชะลิก หมู่ที่ 2 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช