พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ งานประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

12 ต.ค. 2565      555 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ งานประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 . วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ งานประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 โดยมี นายคณนาถ หมื่นหนู โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง, ผู้แทนส่วนราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนชาวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธี ณ เวทีกลาง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2565 ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลซึ่งประกอบด้วย ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศการประกวดเรือพนมพระ ประเภทสวยงาม, ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รางวัลชนะเลิศการประกวดเรือพนมพระ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รางวัลชนะเลิศการประกวดเรือพนมพระ ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น . การจัดงานประเพณีซักพระอำเภอทุ่งสง มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์ และรักษาเอกลักษณ์ วิถีชีวิตของท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่ รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อันเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชน สร้างความรักความสามัคคี ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ของอำเภอทุ่งสง และจังหวัดนครศรีธรรมราช