รมว.พิพัฒน์ เปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตรและท่องเที่ยววิถีคนลุ่มน้ำปากพนัง

13 ม.ค. 2566      97 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

รมว.พิพัฒน์ เปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตรและท่องเที่ยววิถีคนลุ่มน้ำปากพนัง วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตรและท่องเที่ยววิถีคนลุ่มน้ำปากพนัง โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้วิชาการแก่ประชาชน แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าOTOP และสินค้าของวิสาหกิจชุมซน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง จัดกิจกรรมบนเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 ตำบลเกาะชันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช