โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมย่อยสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัด นครศรีธรรมราช และสงขลา

17 ก.ค. 2566      58 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมย่อยสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัด นครศรีธรรมราช และสงขลา ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เส้นทาง นครศรีธรรมราช - สงขลา มีผู้เข้าร่วมจากชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงลา จำนวน 50 คน ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ดังนี้ อนุสรณ์บ่อล้อ-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหว้าใหญ่-ชุมชนบ้านเนินธัมมัง-บ้านสวนการะเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต- โหนด นา เล -วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวด -ไหว้พระ 4 แห่ง วัดต้นเลียบ วัดดีหลวง สำนักสงฆ์นาเปล วัดพะโคะ จังหวัดสงขลา โดยได้ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่อไป ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา