จัดกิจกรรม CALORIES CREDIT CHALLENGE CCC อำเภอทุ่งใหญ่

14 ก.ค. 2566      263 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จัดกิจกรรม CALORIES CREDIT CHALLENGE ผ่านแอปพลิเคชั่น CCC ในระดับจังหวัด และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จัดอบรม เล่นกีฬาออกกำลังกาย นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมรวมพลคนชอบเต้น) วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดจัดกิจกรรม CALORIES CREDIT CHALLENGE ผ่านแอปพลิเคชั่น CCC ในระดับจังหวัด และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จัดอบรม เล่นกีฬา ออกกำลังกาย นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมรวมพลคนชอบเต้น) ในการนี้นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัว เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ในครั้งนี้จัดกิจกรรมในอำเภอทุ่งใหญ่ โดยมีนายสงวนพงศ์ พินสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ง เป็นประธานเปิดโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช