กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รุ่นที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุม

25 ก.ค. 2566      53 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รุ่นที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ เรือนไทยพรหมคีรีโฮมสเตย์ พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจตุพล ศรีดำ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอพรหมคีรี พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ศรีทอง ผกก.สภ.พรหมคีรี นายรังสิต เฉลิมวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก ซึ่งมีนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมที่ดำเนินการได้รับการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 50 ท่าน และได้ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร