การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต "กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเต็นแอโรบิก" จังหวัดนครศรีธรรมราช

16 ส.ค. 2566      464 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต "กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเต็นแอโรบิก" จังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต "กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเต็นแอโรบิก" จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬามวลชนให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยใช้การเดิน วิ่ง หรือกิจกรรมทางกาย เล่นกีฬา สื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยมี นายอภินันต์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมนำเต้นแอโรบิกออกกำลังกาย ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ในการนี้ นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช