คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการกีฬา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

25 ส.ค. 2566      66 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการกีฬา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก ธงชัย สาระสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางไพวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาการกีฬาของจังหวัด ซึ่งในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของจังหวัดพบว่าแผนพัฒนาของจังหวัดยังไม่มีการระบุถึงเรื่องกีฬาโดยตรง อย่างไรก็ตามท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีความเข้าใจและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเขียนแผนพัฒนากีฬาของจังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติในบริบทด้านการกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ สนามฝึกซ้อม งบประมาณด้านโภชนาการและการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา แต่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร ผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญกีฬาประเภทต่าง ๆ และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีไม่เพียงพอ ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เสนอแนะให้ผลักดันแผนพัฒนากีฬาของจังหวัดไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อจากนั้นช่วงบ่ายคณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปยังเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการกีฬาในระดับต้นน้ำของโรงเรียน และได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง พบว่าอุปกรณ์และสนามฝึกซ้อมกีฬามีไม่เพียงพอ ขาดแคลนหอพัก อาหารและนมไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการฯ จะนำประเด็นปัญหาข้างต้นไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางแก้ไขและผลักดันต่อไป