การแข่งขันบาสโลป CCC NAKHON way of water boom และการสาธิตกีฬาพายเรือคายัค และ Extreme flyer board ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566

16 ก.ย. 2566      320 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การแข่งขันบาสโลป CCC NAKHON way of water boom และการสาธิตกีฬาพายเรือคายัค และ Extreme flyer board ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. กรมพลศึกษา มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจังหวัด การแข่งขันบาสโลป CCC NAKHON way of water boom และการสาธิตกีฬาพายเรือคายัค และ Extreme flyer board ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 งบประมาณกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวัตถุประสงค์การนำกีฬาและนันทนาการเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ ความสามัคคีอันดีในหมู่มนุษยชาติทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ไม่เลือกชาติ ศาสนา และจะนำมาซึ่งการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า นอกจากนี้การกีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งดังกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ที่ว่า “การกีฬาคือชีวิตของทุกคนและเป็นชีวิตของบ้านเมืองด้วย" โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันบาสโลบจำนวน 9 ทีม จากอำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอท่าศาลา อำเภอพระพรหม และอำเภอเชียรใหญ่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ผลการแข่งขัน ผู้ชนะ เงินรางวัล 8,000 บาทได้แก่ ทีมหงส์หยกอำเภอทุ่งสง รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีมบาสโลบไสใหญ่ ตำบลปริก รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทได้แก่ ทีมอำเภอท่าศาลา ชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมเฉลิมศรีบาสโลปอำเภอเชียรใหญ่ และ ทีมอำเภอพระพรหม ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน โดยมีนายอำเภอทุ่งใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช