พิธีเปิดงานการแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี 2566

25 ต.ค. 2566      210 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดงาน กิจกรรมการแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี 2566 ในพื้นที่อำเภอปากพนัง" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ การแข่งขันเรือเพรียว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครธรรมราช บูรณาการร่วมกันกับโครงการประเพณีลากพระและแข่งเรือเพรียว ของเทศบาลเมืองปากพนัง วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 18:00น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี 2566 และประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 39 ของเทศบาลเมืองปากพนัง พร้อมด้วยนายสมพงษ์ มากมณี, นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พี่น้องชาวปากพนัง ร่วมในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพในพื้นที่ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น กำหนดจัดระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะเวลา 7 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทานฯ และกิจกรรมการแสดง ประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสมที่ถ่ายทอดให้เห็นเหตุการณ์ และความเจริญรุ่งเรือง ในครั้งอดีตของเมืองปากพนัง และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมของเมืองนคร จัดการแสดง โดยมี นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวแนะนำชุดการแสดงประกอบแสง สี เสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 5 วัน ดังนี้