รับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วม โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2567 "ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ"

5 เม.ย. 2567      151 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วม โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำปี 2567 "ฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำ" 1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 เมษายน 2567 2. เด็กและเยาวชนที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมต้องมีช่วงอายุตั้งแต่ 6-14 ปี รับจำนวน 240 คน 3. ติดต่อขอรับรายละเอียดและเอกสารการสมัครได้ที่ - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางชั้น 2 ในวัน เวลาราชการ - สระว่ายน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล) ตั้งแต่เวลา 15.00 - 20.00 น. 4. เอกสารในการรับสมัคร - ใบสมัคร - สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด - รูปถ่าย 1 นิ้ว กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช(ชาติตระการโกศล)