ร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

8 เม.ย. 2567      72 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 15.30 น. นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวศ-รีจิตร เขมิยาทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ โดยมีนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาววนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายสมชาย ลีหล้าน้อย และนายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในพื้นที่นครศรีธรรมราช ดังนี้ - สักการะ พระบรมธาตุเจดีย์ พร้อมร่วมพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช - สักการะ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง - รับฟังประเด็นปัญหายางพาราและร่วมหารือ กับเกษตรกรสวนยาง ณ สหกรณ์กองทุนสวนยาง น้ำขาวพัฒนา จำกัด อ.สิชล - สักการะไอ้ไข่ วัดเจดีย์ อ.สิชล - เปิดสัมมนาเรื่อง “เปลี่ยนชุมชนให้ดีพร้อม สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน“ ณ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ.สิชล ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช