ลงพื้นที่พูดคุย รับฟังปัญหา และรับข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยว ณ อำเภอนบพิตำ

12 พ.ค. 2563      484 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านทุ่งใน อำเภอนบพิตำ นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอนบพิตำ ลงพื้นที่พูดคุย รับฟังปัญหา และรับข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ณ ศาลาอเนกประสงค์ที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านทุ่งใน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช