การประชุมชี้แจงนโยบายของสำนักงานและสร้างความเข้าใจแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

17 มิ.ย. 2563      395 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายของสำนักงานและสร้างความเข้าใจแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้เสนอจำนวน 2 โครงการ 28 กิจกรรม ได้แก่ โครงการยกระดับมาตรฐานบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ และโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ร่วมกับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ