โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการเครือข่ายด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว (กลุ่มโซนเขา ป่า และกลุ่มโซนนา เล)

26 ส.ค. 2563      361 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการเครือข่ายด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว (กลุ่มโซนเขา ป่า และกลุ่มโซนนา เล) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการเครือข่ายด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ ทั้ง 23 อำเภอเข้าร่วมประชุม และถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายประมวลวิทย์ พฤศชนะ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน