ลงพื้นที่ทะเลสองห้อง ต.กรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

13 มี.ค 2564      422 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ทะเลสองห้อง อำเภอทุ่งใหญ่ นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุ่งใหญ่ ลงพื้นที่ทะเลสองห้อง ต.กรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ให้ความรู้ คำแนะนำ ในการบริหารจัดการพื้นที่ทะเลสองห้อง กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชุมชนในพื้นที่