เข้าร่วมกิจกรรมและให้คำแนะนำด้านการเตรียมตัวรองรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

8 ต.ค. 2564      195 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

-ชื่อกิจกรรม: เข้าร่วมกิจกรรมและให้คำแนะนำด้านการเตรียมตัวรองรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) -รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 14.30-16.00 น. นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอช้างกลาง ร่วมกับอาจารย์ปุณยวีร์ ศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำการเตรียมตัวรองรับมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย SHA -วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 8 ตุลาคม 2564 -สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ณ วัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช