เข้าร่วมปรึกษาหารือการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง อำเภอลานสกา

8 ต.ค. 2564      226 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

-ชื่อกิจกรรม: เข้าร่วมปรึกษาหารือการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง อำเภอลานสกา -รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 10.30-13.00 น. นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอลานสกา เข้าร่วมปรึกษาหารือการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง อำเภอลานสกา โดยมีนายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกาเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีอาจารย์ปุณยวีร์ ศรีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกา ร่วมประชุมด้วย -วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 8 ตุลาคม 2564 -สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ณ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช