หลักสูตร อบรมเจ้าบ้านน้อย

11 ต.ค. 2564      240 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

-ชื่อกิจกรรม : หลักสูตร อบรมเจ้าบ้านน้อย -รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่มาตรฐานท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตร อบรมเจ้าบ้านน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมอบรมเจ้าบ้านน้อย ในพื้นที่อำเภอพิปูน -วัน/เดือน/ปี : 11 ตุลาคม 2564 -สถานที่ดำเนินกิจกรรม : LAKE CAMP อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช