ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง 9 อำเภอ

25 ต.ค. 2564      221 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านทาง Cisco Webex Meetings นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขนอม อำเภอลานสกา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอปากพนัง อำเภอนบพิตำ อำเภอพรหมคีรี และอำเภอทุ่งสง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้การดำเนินงานการเปิดพื้นที่นำร่อง เป็นไปตามแนวทางการเปิดพื้นที่จังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและผ่าน Cisco Webex Meetings