เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

26 ต.ค. 2564      183 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานในพื้นที่เกี่ยวข้องและกำหนดการประชุมประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสภาพปัญหากรณีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางในการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไพจิต ศรีวรขาน เป็นประธานคณะกรรมมาธิการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช