กิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

3 เม.ย. 2565      165 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Bike Sport Tourism @ Nakhonsithammarat โดยมีนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด และนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม จุดสตาร์ท ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จุดที่ 1 ปั่นไปเที่ยวเช็คอินที่สะพานตัวที ต.ปากนคร จุดที่ 2 วัดนางพระยา ปั่นไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำ หน้าวัดนางพระยาและไหว้พระราหู ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช