กิจกรรมจิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

5 เม.ย. 2565      128 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมจิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ คลองชะอวด-ปากพนัง บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินโดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยประมงจังหวัดกล่าวรายงาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน กล่าวต้อนรับ จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ คลองชะอวด-ปากพนัง บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช