ประชุมบรรยายสรุปร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา

7 ก.ค. 2565      95 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ประชุมบรรยายสรุปร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมบรรยายสรุปร่วมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา นำโดยพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พลเอกโปกฎ บุนนาค รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านท่องเที่ยว ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีกรดำเนินรายการ และฝ่ายเลขานุการ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนด้านการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยว ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัด ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช