เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง

13 ก.ค. 2565      192 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

เปิดศูนย์เรียนรู้โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับวัดประดิษฐาราม โรงเรียนวัดประดิษฐาราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ซึ่งนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดิษฐาราม กล่าวรายงาน และมี ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสงวนพงศ์ พิณสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ รองโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายษฐา ขาวขำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนิยม คงเมฆ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิด วัดประดิษฐาราม บ้านไสหร้า ตำบลบางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช