ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

13 ก.ค. 2565      129 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ ได้แก่ นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการวัดประดิษฐาราม นายสงวนพงศ์ พิณสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ รองโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายษฐา ขาวขำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนิยม คงเมฆ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งใหญ่ต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประดิษฐาราม ตำบลบางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช