กิจกรรม “ปั่นย้อนรอยอารยธรรมนครเมืองเก่า” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

31 ก.ค. 2565      74 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรม “ปั่นย้อนรอยอารยธรรมนครเมืองเก่า” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกิจกรรม “ปั่นย้อนรอยอารยธรรมนครเมืองเก่า” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยใช้กิจกรรมปั่นจักรยาน ให้เหล่านักปั่นได้สัมผัสการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางไหว้พระ 9 วัด สัมผัสประเพณีวัฒนธรรม และความศรัทธา นำไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างการกระจายรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ชมรมจักรยานจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดนครศรีธรรมราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ธนาคารออมสินภาค 17 ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร มูลนิธิมหากุศล ใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร้านกาแฟผู้การ และวัดนางพระยาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม และสำนักงานวัฒนธรรมและท่านเจ้าอาวาสวัดที่เอื้อเฟื้อข้อมูลวัดทั้ง 9 วัดตามเส้นทางในวันนี้ ได้แก่ วัดสวนป่าน วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วัดท้าวโคตร วัดสวนหลวง วัดนางพระยา วัดวังตะวันตก วัดพระเงิน (เจดีย์ยักษ์) วัดมเหยงค์ วัดเสมาเมือง ปิดท้ายทริปด้วยกิจกรรมจากททท. ณ กำแพงเมืองเก่า ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช