กิจกรรม ปั่นสองล้อ เที่ยวสองเขื่อน เปิดเมืองพิปูน ภายใต้กิจกรรม 1จังหวัด 1 Sport Event

11 ธ.ค. 2565      87 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการปั่นสองล้อ เที่ยวสองเขื่อน เปิดเมืองพิปูน”ภายใต้กิจกรรม 1จังหวัด 1 Sport Event วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานและเจ้าหน้าที่พลศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรม“โครงการปั่นสองล้อ เที่ยวสองเขื่อน เปิดเมืองพิปูน”ภายใต้กิจกรรม 1จังหวัด 1 Sport Event ตามแผนปฏิบัติการ 180 วัน ฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยว ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอพิปูน เพื่อใช้กิจกรรมกีฬากระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้ในระดับเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่นและชุมชน อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ชุมชนเชิงนิเวศและวิถีชุมชน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เชิญชวนเหล่านักปั่นจักรยาน ให้มาสัมผัสเส้นทางปั่นธรรมชาติรอบอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงและอ่างเก็บน้ำกระทูน ระยะทาง 47 กม. พร้อมร่วมทำกิจกรรม CSR ปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง และร่วมสนุกกับกิจกรรมจากธนาคารออมสินภาค 17 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช นำโดยท่านผอ.พิชญ์สินี ทัศน์นิยม และยังมีรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดแฟนซี สนับสนุนของรางวัลโดยนายอำเภอพิปูน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด นายอำเภอพิปูน กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว และ นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนายอำเภอพิปูน รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิปูน โรงพยาบาลพิปูน มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลเขาพระ เทศบาลตำบลกระทูน องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม ที่ช่วยจัดเตรียมสถานที่ และดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ตลอดเส้นทางปั่น ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช และชมรมปั่นจักรยานอำเภอทุ่งใหญ่ ที่ช่วยอนุเคราะห์สำรวจและจัดทำเส้นทาง ประธานวิสาหกิจชุมชนนครศรีธรรมราช รองประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงโครงการประราชดำริ ที่อนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมและร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอพิปูน ที่อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยกิจกรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ที่อนุเคราะห์ใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ ส่วนราชการประจำจังหวัด ได้แก่ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุเคราะห์พันธุ์ปลา และอุปกรณ์การปล่อยปลาในกิจกรรม CSR ในวันนี้ ธนาคารออมสินภาค 17 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) ที่สนับสนุนน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อนุเคราะห์รถสุขาภิบาล ร่วมถึง ภาคเอกชน ประชาชนทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งผู้ประกอบการ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนช่วยในกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ณ ศูนย์ชลประชาร่วมใจ บริเวณอ่างคลองดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช